Introduction to the vegetable oil czech market ...

Antonín Dvořák

logo PTZ

Povltavské tukové závody a.s. je podnik, který navázal na více než 120 let trvající tradici zpracování rostlinných olejů v rafinérii jedlých olejů. Výroba je situována podél řeky Vltavy v obci Nelahozeves, okres Mělník, ve vzdálenosti 20 km od Prahy, v České Republice.

Povltavske Tukove Zavody Inc. is a company  that has been following the traditional production of vegetable oils for over 120 years. The production is situated along the Vltava River in the village of Nelahozeves in the district of Melnik, approximately 20 km from Prague in the Czech Republic.

Základní  nabídka služeb:

We can offer:

Rafinace rostlinných olejů bez obsahu parafínů určených pro potravinářství

The refining of vegetable oils that are free of paraffins
intended for food industry

Předrafinace a úpravy surových rostlinných olejů pro následné zpracování pro biopaliva

Degumming and editing raw vegetable oils
for subsequent processing for biofuels

Stanovení nejvhodnějších metod úpravy devastovaných a použitých olejů pro další zpracování

Determination of the most appropriate methods
for the treatment of  damaged and used oil
for further processing

Výkup a prodej surovin, jejich skladování a související služby

The purchase and sale of raw materials,
storage and related services

Prodej rafinačních mastných kyselin

The sales of fatty acids produced from refining process

whitebar